< Browse jobs

Sofia Alfaro

Senior Account Manager

Sofia Alfaro

Sofia Alfaro LATEST JOBS

 • Full-time

  New York, United States of America

  Tik Tok Community Manager
 • Full-time

  Los Angeles, United States of America

  Brand Manager, Amazon eCommerce
 • Full-time

  New York, United States of America

  Sr. Marketing Manager
 • Full-time

  New York, United States of America

  Digital Account Manager - Amazon
 • Full-time

  Albany, United States of America

  Ad Ops Manager
 • Full-time

  New York, United States of America

  Account Supervisor (Ad agency)
 • Full-time

  New York, United States of America

  Account Director (Ad Agency)
 • Full-time

  United States of America

  Manager, Paid Search
 • Full-time

  United States of America

  Manager, Paid Social
 • Full-time

  New York, United States of America

  Growth Marketing Manager
 • Full-time

  Albany, United States of America

  Director of Growth
 • Full-time

  Albany, United States of America

  Ecommerce Manger
 • Full-time

  Albany, United States of America

  Manager, Online Marketing
 • Full-time

  New York, United States of America

  Digital Global Marketing Manager
 • Full-time

  New York, United States of America

  Performance Marketing Senior Director
 • Full-time

  United States of America

  Supervisor, Ecommerce Strategy
 • Full-time

  United States of America

  Associate Director of Commerce
 • Full-time

  United States of America

  Digital Planner
 • Full-time

  United States of America

  Paid Search Specialist
 • Full-time

  United States of America

  Ad Operations Associate